سهمیه بندی عشق

                                                                                                                                                                                                                                                 به صد درجه !                                                     تو آمدی و رسیدم ،                                   منهای صفر* بود...                   سهم من از عشق،                                                                      فاطمه انتظار       ...............................    * ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 72 بازدید

خونی ام ...

. .      این سال ها                    این ماه ها                                این روزها  ،     به من نزدیک نشوید، خونی ام ...   .....................  فاطمه انتظار .........................                ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 75 بازدید
مهر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
7 پست
دی 82
2 پست
آبان 82
4 پست
مرداد 82
2 پست