پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

سهمیه بندی عشق

                                                                                                                                                                                                                                                 به صد درجه !                                                     تو آمدی و رسیدم ،                                   منهای صفر* بود...                   سهم من از عشق،                                                                      فاطمه انتظار       ...............................    * ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 72 بازدید