پست های ارسال شده در شهریور سال 1383

غريب...

                    **********                   دستم به دست دوست ماند                پايم   به   پای    راه    رفت                                              .. .. ..   غريب .. .. ..   مادر ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 37 بازدید