پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

آفت انتظار...

                                                                     آفت انتظار...      باتو روح بهار را ديدم           وسعت سبزه زار را ديدم                با تو عشقم هزار معنی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 55 بازدید