پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

عاشقانه

             عاشقانه...                                                           احمدشاملو      آن که می گويددوستت ميدارم      خنياگر غمگينی ست     که آوازش را از دست داده است.     ای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید